Βελτίωση της ποιότητας των φρούτων σας

Η ποιότητα των φρούτων ορίζεται από ένα σύνθετο σύνολο εγγενών και εξωγενών παραμέτρων που περιλαμβάνουν το χρώμα της φλούδας και του πολτού, το σχήμα των φρούτων, τη γεύση, την υφή, το άρωμα και τη θρεπτική αξία.

Έως και το 40% των νωπών προϊόντων απορρίπτεται από τα σούπερ μάρκετ λόγω του γενικού μεγέθους, του σχήματος, των ατελειών και της συνολικής ποιότητας.

Λύσεις της Agri Sciences Biologicals για τη στήριξη της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων

Προ-σπορά

Επεξεργασία σπόρων

Σπορά

Ίδρυση

Βλαστική ανάπτυξη

Προ-ανθοφορία

Ανθισμένο

Καρποφορία

Ωρίμανση/
Ωρίμανση

Υπόμνημα

Προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής

Καλύτερος συγχρονισμός για την επίτευξη των επιθυμητών λύσεων

Δεν είναι η βέλτιστη χρονική στιγμή για αυτή τη λύση

Λύσεις της Agri Sciences Biologicals για τη στήριξη της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1- Προ-σπορά- 2- Επεξεργασία σπόρων- 3 – Σπορά- 4- Εγκατάσταση, 5 – Βλαστική ανάπτυξη- 6 – Προ-ανθοφορία- 7 – Ανθοφορία- 8- Καρποφορία- 9 – Μαδήματα/Ωρίμανση

Υπόμνημα

Προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής

Καλύτερος συγχρονισμός για την επίτευξη των επιθυμητών λύσεων

Δεν είναι η βέλτιστη χρονική στιγμή για αυτή τη λύση

Στοχευμένες λύσεις πλήρους περιόδου

Συνολικά
Χρονοδιαγράμματα

Ποιότητα
Παραγωγή

Αβιοτικό στρες

Κυκλική οικονομία

Άνθηση & καρποφορία