Ποιοι είμαστε

Προσφέρουμε βιολογικές λύσεις για να βοηθήσουμε τους καλλιεργητές να μεγιστοποιήσουν την υγεία των καλλιεργειών και τις αποδόσεις, μέσω ενός δυναμικού χαρτοφυλακίου προϊόντων. Αγκαλιάζοντας τη δύναμη της βιολογίας και των τεχνολογιών που βασίζονται στη φυσική χημεία, στοχεύουμε να βοηθήσουμε τους καλλιεργητές να παράγουν καλλιέργειες με πιο βιώσιμο τρόπο χωρίς να μειώνουν την κερδοφορία.

Το χαρτοφυλάκιό μας συνεχίζει να διευρύνεται καθώς εμπορευματοποιούμε νέες τεχνολογίες και προϊόντα σε όλο τον κόσμο.

Η Agri Sciences Biologicals εδρεύει στις Κάτω Χώρες και επωφελείται από την υπάρχουσα υποδομή της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να είναι σε θέση να προμηθεύει παγκόσμιους πελάτες. Η εταιρεία αποτελεί φυσική εξέλιξη της μητρικής μας εταιρείας Agri Sciences και βασίζεται σε μια κληρονομιά γεωργικής και κατασκευαστικής τεχνογνωσίας.

Crop Solutions

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας και αν θα είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Η δέσμευσή μας για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την κερδοφορία

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που ωφελεί τους παραγωγούς, την κοινωνία και το περιβάλλον.

  • Μεγιστοποίηση της απόδοσης των καλλιεργειών και βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργειών
  • Στήριξη της γεωργικής παραγωγής για τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό
  • Μείωση του αρνητικού αντίκτυπου που έχουν οι γεωργικές εισροές στο περιβάλλον

Τα προϊόντα που προσφέρουμε υποστηρίζουν αυτούς τους στόχους, αλλά προσπαθούμε επίσης να μειώσουμε τον αντίκτυπο της καθημερινής μας δραστηριότητας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής ενέργειας.