Biz Kimiz

Dinamik bir ürün portföyü aracılığıyla yetiştiricilerin mahsul sağlığını ve verimini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için biyolojik çözümler sunuyoruz. Biyolojinin gücünü ve doğal kimyaya dayalı teknolojileri benimseyerek, yetiştiricilerin karlılıktan ödün vermeden daha sürdürülebilir bir şekilde mahsul üretmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Dünyanın dört bir yanında yeni teknolojileri ve ürünleri ticarileştirdikçe portföyümüz genişlemeye devam ediyor.

Agri Sciences Biologicals’ın merkezi Hollanda’dadır ve küresel müşterilere tedarik sağlayabilmek için mevcut tedarik zinciri altyapısından yararlanmaktadır. Şirket, ana şirketimiz Agri Sciences’ın doğal bir evrimidir ve tarım ve üretim uzmanlığı mirası üzerine inşa edilmiştir.

Mahsul Çözümleri

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bölgenizde bulunup bulunmayacağını öğrenmek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

İnsana, Gezegene ve Kârlılığa Bağlılığımız

Amacımız, yetiştiricilere, topluma ve çevreye fayda sağlayan bir ürün portföyü sunmaktır.

  • Mahsul verimini en üst düzeye çıkarın ve mahsul kalitesini artırın
  • Artan küresel nüfus için tarımsal üretimi desteklemek
  • Tarımsal girdilerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması

Sunduğumuz ürünler bu amaçları desteklemekle birlikte, güneş enerjisi de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak günlük işlerimizin etkisini azaltmaya çalışıyoruz.