Wie we zijn

We bieden biologische oplossingen om telers te helpen de gezondheid en opbrengst van gewassen te maximaliseren, door middel van een dynamisch productassortiment. Door de kracht van biologie en technologieën op basis van natuurlijke chemie te omarmen, willen we telers helpen om gewassen op een duurzamere manier te produceren zonder afbreuk te doen aan hun winstgevendheid.

Onze portfolio blijft zich uitbreiden naarmate we wereldwijd nieuwe technologieën en producten op de markt brengen.

Agri Sciences Biologicals is gevestigd in Nederland en profiteert van de bestaande infrastructuur van de toeleveringsketen om wereldwijd aan klanten te kunnen leveren. Het bedrijf is een natuurlijke evolutie van ons moederbedrijf Agri Sciences en bouwt voort op een erfgoed van landbouw- en productie-expertise.

Onze toewijding aan mensen, milieu en winstgevendheid

Ons doel is om een productportfolio aan te bieden waar telers, de maatschappij en het milieu baat bij hebben.

  • Maximaliseer de gewasopbrengst en verbeter de gewaskwaliteit
  • De landbouwproductie ondersteunen voor een groeiende wereldbevolking
  • De negatieve invloed van landbouwproductiemiddelen op het milieu verminderen

De producten die we aanbieden ondersteunen deze doelstellingen, maar we streven er ook naar om de impact van onze dagelijkse activiteiten te verminderen door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, waaronder zonne-energie.