Abiyotik Stresin Zorluklarıyla Başa Çıkmak

İklimin ve mevsimsel hava modellerinin öngörülemezliğinin artması, mahsul verimi için bir risktir. Sıcaklık dalgalanmaları ve mevcut su eksikliği, ekinlerin karşılaştığı en önemli zorluklardan bazılarıdır.

Agri Sciences Biologicals, abiyotik stres dönemlerinde mahsulleri desteklemek için çözümler sunuyor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1- Ön ekim; 2- Tohum işleme; 3 – Ekim; 4- Kuruluş, 5 – Vejetatif Büyüme; 6 – Ön Çiçeklenme; 7 – Çiçeklenme; 8- Meyve Verme; 9 – Söküm/Olgunlaşma

Efsane

Önerilen uygulama zamanlaması

İstenen çözümlere ulaşmak için en iyi zamanlama

Bu çözüm için optimum zamanlama değil

Agri Sciences Biologicals, abiyotik stres dönemlerinde mahsulleri desteklemek için çözümler sunuyor

Ekim öncesi

Tohum işleme

Ekim

Kuruluş

Bitkisel Büyüme

Çiçeklenme Öncesi

Çiçeklenme

Meyve verme

Olgunlaşma/
Olgunlaşma

Efsane

Önerilen uygulama zamanlaması

İstenen çözümlere ulaşmak için en iyi zamanlama

Bu çözüm için optimum zamanlama değil

Hedeflenen Tam Sezon Çözümleri

Genel olarak
Zamanlamalar

Döngüsel Ekonomi

Çiçeklenme ve Meyve Verme