Αντιμετώπιση της πρόκλησης του αβιοτικού στρες

Η αυξανόμενη απροβλεψιμότητα του κλίματος και των εποχιακών καιρικών συνθηκών αποτελεί κίνδυνο για τις αποδόσεις των καλλιεργειών. Οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και η έλλειψη διαθέσιμου νερού είναι μερικές από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καλλιέργειες.

Agri Sciences Biologicals λύσεις για την υποστήριξη των καλλιεργειών σε περιόδους αβιοτικού στρες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1- Προ-σπορά- 2- Επεξεργασία σπόρων- 3 – Σπορά- 4- Εγκατάσταση, 5 – Βλαστική ανάπτυξη- 6 – Προ-ανθοφορία- 7 – Ανθοφορία- 8- Καρποφορία- 9 – Μαδήματα/Ωρίμανση

Υπόμνημα

Προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής

Καλύτερος συγχρονισμός για την επίτευξη των επιθυμητών λύσεων

Δεν είναι η βέλτιστη χρονική στιγμή για αυτή τη λύση

Agri Sciences Biologicals λύσεις για την υποστήριξη των καλλιεργειών σε περιόδους αβιοτικού στρες

Προ-σπορά

Επεξεργασία σπόρων

Σπορά

Ίδρυση

Βλαστική ανάπτυξη

Προ-ανθοφορία

Ανθισμένο

Καρποφορία

Ωρίμανση/
Ωρίμανση

Υπόμνημα

Προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής

Καλύτερος συγχρονισμός για την επίτευξη των επιθυμητών λύσεων

Δεν είναι η βέλτιστη χρονική στιγμή για αυτή τη λύση

Στοχευμένες λύσεις πλήρους περιόδου

Συνολικά
Χρονοδιαγράμματα

Ποιότητα
Παραγωγή

Αβιοτικό στρες

Κυκλική οικονομία

Άνθηση & καρποφορία