Çiçeklenme ve Meyve Vermeyi Destekleme

Çiçek ve meyve dökümü yaygın bir doğal olaydır, ancak stres dönemlerinde artar ve bu da sezon için telafisi mümkün olmayan verim kayıplarına yol açabilir.

Agri Sciences Biologicals sağlıklı çiçeklenmeyi ve meyve vermeyi destekleyen çözümler

Ekim öncesi

Tohum işleme

Ekim

Kuruluş

Bitkisel Büyüme

Çiçeklenme Öncesi

Çiçeklenme

Meyve verme

Olgunlaşma/
Olgunlaşma

Efsane

Önerilen uygulama zamanlaması

İstenen çözümlere ulaşmak için en iyi zamanlama

Bu çözüm için optimum zamanlama değil

Agri Sciences Biologicals sağlıklı çiçeklenmeyi ve meyve vermeyi destekleyen çözümler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1- Ön ekim; 2- Tohum işleme; 3 – Ekim; 4- Kuruluş, 5 – Vejetatif Büyüme; 6 – Ön Çiçeklenme; 7 – Çiçeklenme; 8- Meyve Verme; 9 – Söküm/Olgunlaşma

Efsane

Önerilen uygulama zamanlaması

İstenen çözümlere ulaşmak için en iyi zamanlama

Bu çözüm için optimum zamanlama değil

Hedeflenen Tam Sezon Çözümleri

Genel olarak
Zamanlamalar

Döngüsel Ekonomi

Çiçeklenme ve Meyve Verme