Een duurzamere toekomst creëren

Over de hele wereld worden inspanningen geleverd om over te stappen op een meer circulaire economie, om afval te elimineren en een duurzamere toekomst te ondersteunen.

We streven ernaar om grondstoffen te kopen en innovatieve producten te ontwikkelen op een manier die afval bij de landbouwproductie vermindert. Het is een van onze grondbeginselen en vormt de kern van onze kernwaarden.

Agri Sciences Biologicals oplossingen om de circulaire economie te ondersteunen:

Agri Sciences Biologische oplossingen ter ondersteuning van de circulaire economie

Voorzaaien

Zaadbehandeling

Zaaien

Oprichting

Vegetatieve groei

Voorbloei

Bloeiend

Vruchtdragend

Rijping/
Rijping

Legenda

Voorgestelde timing van toepassing

Beste timing om gewenste oplossingen te bereiken

Geen optimale timing voor deze oplossing

Agri Sciences Biologische oplossingen ter ondersteuning van de circulaire economie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1- Voorzaaien; 2- Zaadbehandeling; 3 – Zaaien; 4- Vestigen, 5 – Vegetatieve groei; 6 – Voorbloei; 7 – Bloei; 8 – Vruchtvorming; 9 – Rijping/rijping

Legenda

Voorgestelde timing van toepassing

Beste timing om gewenste oplossingen te bereiken

Geen optimale timing voor deze oplossing

Gerichte oplossingen voor het hele seizoen

Overall
Timings

Kwaliteit
Produceer

Abiotische stress

Circulaire economie

Bloei en vruchtvorming

Bodem
Gezondheid