De bodemgezondheid verbeteren

Veel praktijken in de conventionele landbouw hebben bijgedragen aan een afname van de bodemgezondheid in de afgelopen decennia. Het wordt algemeen erkend dat de bovengrond een kostbare hulpbron is die beschermd moet worden om productieve landbouw op lange termijn te ondersteunen.

Het verminderen van synthetische chemische inputs en het ondersteunen van de bodembiologie is één manier om de achteruitgang van de bodemgezondheid tegen te gaan.

Agri Sciences Biologicals-oplossingen voor een gezonde bodem

Voorzaaien

Zaadbehandeling

Zaaien

Oprichting

Vegetatieve groei

Voorbloei

Bloeiend

Vruchtdragend

Rijping/
Rijping

Legenda

Voorgestelde timing van toepassing

Beste timing om gewenste oplossingen te bereiken

Geen optimale timing voor deze oplossing

Agri Sciences Biologicals-oplossingen voor een gezonde bodem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1- Voorzaaien; 2- Zaadbehandeling; 3 – Zaaien; 4- Vestigen, 5 – Vegetatieve groei; 6 – Voorbloei; 7 – Bloei; 8 – Vruchtvorming; 9 – Rijping/rijping

Legenda

Voorgestelde timing van toepassing

Beste timing om gewenste oplossingen te bereiken

Geen optimale timing voor deze oplossing

Gerichte oplossingen voor het hele seizoen

Overall
Timings

Kwaliteit
Produceer

Abiotische stress

Circulaire economie

Bloei en vruchtvorming

Bodem
Gezondheid