Βελτίωση των καλλιεργειών με τη δύναμη της βιολογίας και της φυσικής χημείας

Η Agri Sciences Biologicals παρέχει τεχνογνωσία ανάπτυξης και παραγωγής βιολογικών εισροών για τη γεωργία και την κηπουρική. Συνεργαζόμαστε με εταιρείες που επιθυμούν να παρέχουν βιολογικές λύσεις σε πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Προσπαθούμε να γίνουμε ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος και αξιόπιστος εταίρος στη γεωργία, παρέχοντας προϊόντα αποδεδειγμένης ποιότητας και αποτελεσματικότητας, τα οποία αναπτύσσονται με τη δύναμη της βιολογίας και της φυσικής χημείας.

Η δέσμευσή μας για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την κερδοφορία

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που ωφελεί τους παραγωγούς, την κοινωνία και το περιβάλλον, το οποίο:

  • Συμπληρώνουν τις υφιστάμενες πρακτικές στη γεωργική εκμετάλλευση.
  • Βελτίωση της απόδοσης της επένδυσης για τους παραγωγούς
  • Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον
  • Είναι ασφαλή για τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο και στη γεωργική εκμετάλλευση που χειρίζονται και εφαρμόζουν τα προϊόντα
  • Χρήση πρώτων υλών που υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία
  • Ευθυγράμμιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Γεωγραφία

Η Agri Sciences Biologicals εδρεύει στις Κάτω Χώρες και επωφελείται από την υπάρχουσα υποδομή της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να είναι σε θέση να προμηθεύει παγκόσμιους πελάτες. Η εταιρεία αποτελεί φυσική εξέλιξη της μητρικής μας εταιρείας Agri Sciences και βασίζεται σε μια κληρονομιά γεωργικής και κατασκευαστικής τεχνογνωσίας.

Από την Ε&Α στην παραγωγή

Μέσω των δεσμών μας με την Agri Sciences, έχουμε άμεση πρόσβαση σε εκτεταμένα εργαστήρια συνταγογράφησης και ανάλυσης, εσωτερική τεχνογνωσία και εγκαταστάσεις παραγωγής.

Εγκαταστάσεις παραγωγής που εκτείνονται σε πάνω από 10.000m2

  • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008
  • OHSAS 18001 Σύστημα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας
  • Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001
  • ISO 17025 Εργαστηριακή διαπίστευση Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

Συνεργασία

Οι δυνατότητές μας σημαίνουν ότι μπορούμε να προσφέρουμε υπάρχουσες λύσεις ή να συνεργαστούμε για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες γεωργικές ανάγκες. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.