Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας αναπτύσσεται συνεχώς για να υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των καλλιεργειών και την κυκλική οικονομία.

Τα βιοδιεγερτικά που βασίζονται σε φυσικές και νέες ουσίες ή μικροοργανισμούς ενισχύουν την αποδοτικότητα των θρεπτικών στοιχείων, την ποιότητα των καλλιεργειών και την ανοχή στο αβιοτικό στρες. Επιλεγμένα προϊόντα λίπανσης συμπληρώνουν τη γκάμα των βιοδιεγερτικών μας για να επιτρέπουν την αποτελεσματική ανάπτυξη και εξέλιξη των καλλιεργειών.

Οι στοχευμένες λύσεις παρουσιάζονται παρακάτω, αλλά διαθέτουμε επίσης την τεχνογνωσία διαμόρφωσης και παραγωγής για την ανάπτυξη εξειδικευμένων σκευασμάτων, προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της αγοράς. Παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί μας
για περισσότερες πληροφορίες.

Προϊόντα φίλτρου

Product Type
Αβιοτικό στρες (3)
Ανθισμένο (1)
Βιοδιεγερτικό (7)
Διατροφή με ανόργανα άλατα (2)
Έδαφος ή/και μικρόβια (1)
Λιπάσματα (2)
Όλα τα προϊόντα (9)
Ποιότητα καλλιέργειας (2)
Production Focus
Αποδοτικότητα χρήσης θρεπτικών συστατικών (8)
Βελτίωση της σειράς σπόρων/καρπών (6)
Διάρκεια ζωής (5)
Επέκταση της περιόδου ανθοφορίας (2)
Ίδρυση (3)
Μειώστε την πτώση φρούτων (5)
Ποιότητα καλλιέργειας (5)
Ριζοβολία (3)
Υγεία του εδάφους (2)
Φυλλοβόληση (1)
Crop Stage
Ανθισμένο (9)
Βλαστική ανάπτυξη (7)
Επεξεργασία σπόρων (1)
Ίδρυση (5)
Καρποφορία (9)
Προ-ανθοφορία (9)
Προ-σπορά (1)
Σπορά (4)
Ωρίμανση/Ωρίμανση (7)

Στοχευμένες λύσεις πλήρους περιόδου

Συνολικά
Χρονοδιαγράμματα

Ποιότητα
Παραγωγή

Αβιοτικό στρες

Κυκλική οικονομία

Άνθηση & καρποφορία