Καλύπτουμε όλα τα στάδια της καλλιέργειας με τα ολοκληρωμένα βιοδιεγερτικά μας

Ένα τεράστιο ποσοστό του δυναμικού των καλλιεργειών χάνεται λόγω αβιοτικής καταπόνησης, βιοτικής καταπόνησης και μετασυλλεκτικών απωλειών. Τα προϊόντα μας σας βοηθούν να επιλύσετε αυτές τις προκλήσεις.

Καμία καλλιεργητική περίοδος δεν είναι ίδια και αναγνωρίζουμε την ανάγκη για ευελιξία.

Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας υποστηρίζει την επιτυχή παραγωγή καλλιεργειών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης, μπροστά σε πολυάριθμες προκλήσεις της παραγωγής.

Τα βιοδιεγερτικά μπορούν να αντιμετωπίσουν μια σειρά ζητημάτων προκαλώντας αντιδράσεις στις καλλιέργειες που βοηθούν στην αντιμετώπιση:

  • Ξηρασία
  • Θερμικό στρες
  • Αλατότητα
  • Ψυχρή καταπόνηση / παγετός
  • Ακτινοβολία UV
  • Υγεία του εδάφους
  • Πίεση στα θρεπτικά συστατικά
  • Ποιότητα της καλλιέργειας

Στοχευμένες λύσεις πλήρους περιόδου

Συνολικά
Χρονοδιαγράμματα

Ποιότητα
Παραγωγή

Αβιοτικό στρες

Κυκλική οικονομία

Άνθηση & καρποφορία