Χρονισμός για όλα τα βιοδιεγερτικά

Οι καλλιέργειες αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και το χαρτοφυλάκιο βιοδιεγερτικών μας είναι προσαρμοσμένο ώστε να διασφαλίζει ότι υπάρχουν κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Λεπτομερείς συμβουλές εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στην ετικέτα κάθε προϊόντος, αλλά παρέχουμε προτεινόμενα προγράμματα για την επιτυχή εφαρμογή ολόκληρου του χαρτοφυλακίου ως Full Season Solution.

Η σειρά λιπασμάτων μας θα πρέπει να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με αυτά τα βιοδιεγερτικά και να υποστηρίζει τη βέλτιστη ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Χρονοδιαγράμματα

Προ-σπορά

Επεξεργασία σπόρων

Σπορά

Ίδρυση

Βλαστική ανάπτυξη

Προ-ανθοφορία

Ανθισμένο

Καρποφορία

Ωρίμανση/
Ωρίμανση

Υπόμνημα

Προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής

Καλύτερος συγχρονισμός για την επίτευξη των επιθυμητών λύσεων

Δεν είναι η βέλτιστη χρονική στιγμή για αυτή τη λύση

TImings

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1- Προ-σπορά- 2- Επεξεργασία σπόρων- 3 – Σπορά- 4- Εγκατάσταση, 5 – Βλαστική ανάπτυξη- 6 – Προ-ανθοφορία- 7 – Ανθοφορία- 8- Καρποφορία- 9 – Μαδήματα/Ωρίμανση

Υπόμνημα

Προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής

Καλύτερος συγχρονισμός για την επίτευξη των επιθυμητών λύσεων

Δεν είναι η βέλτιστη χρονική στιγμή για αυτή τη λύση

Στοχευμένες λύσεις πλήρους περιόδου

Συνολικά
Χρονοδιαγράμματα

Ποιότητα
Παραγωγή

Αβιοτικό στρες

Κυκλική οικονομία

Άνθηση & καρποφορία