Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας με τις σωστές εισροές

Προκειμένου να υποστηριχθεί η μέγιστη δυνατή ανάπτυξη των καλλιεργειών, είναι σημαντικό οι καλλιέργειες να έχουν τη σωστή αναλογία εισροών θρεπτικών στοιχείων. Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα λίπανσης που συμπληρώνουν τα βιοδιεγερτικά μας προϊόντα.

Ανατρέξτε στη σειρά λιπασμάτων μας παρακάτω.

Η σειρά λιπασμάτων μας

για τη διατροφή με μεταλλικά στοιχεία