Δημιουργία καλύτερων καλλιεργειών με φυσικό τρόπο

Παρέχουμε φυσικά και νέα βιοδιεγερτικά, ουσίες και μικροοργανισμούς, που όταν εφαρμόζονται σε καλλιέργειες ή εδάφη ενισχύουν την αποδοτικότητα των θρεπτικών στοιχείων, την ανοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις και την ποιότητα των καλλιεργειών.

Ανατρέξτε στη σειρά βιοδιεγερτικών μας παρακάτω.

Η σειρά βιοδιεγερτικών μας για

Αβιοτικό στρες

Ποιότητα καλλιέργειας

Ανθισμένο

Έδαφος ή/και μικρόβια